Förbättra era resultat med gamification och beteendevetenskap

Onboarda, konvertera, engagera och behåll era användare med vår Gamification-plattform, GWEN.

Created with Sketch.

GWEN – Gamify the World Engine


Användarupplevelse och lojalitet bör aldrig vara en chansning.
Därför skapade vi den den ultimata gamification-teknologin!

Nu kan vi äntligen vi erbjuda Gamification-as-a-service (GaaS) till valfri uppkopplad enhet eller tjänst
genom vår Gamification-plattform – GWEN.

Moduler

Våra moduler utgörs av en samling triggers som länkas samman via ett specifikt önskat användarbeteende. Flera moduler utgör det vi kallar för Paketlösningar, för att åstadkomma ett önskat utfall.

Läs mer

Paketlösningar

Paketlösningar är olika kombinationer av moduler och modulbalanseringar som grundats på inre motivation. Välj ett Package som bäst passar era behov.
Kontakta oss om ni vill ha en skräddarsydd uppsättning av ett package utifrån just era specifika behov och önskemål.

Läs mer

Paketlösningar

Ombordning

Ombordning är den omvårdande processen som får nya användare att bekanta sig med din produkt och/eller nya features i den. Onboarding-program bör innehålla steg-för-steg-tutorials, vägledning, support och beröm vid varje teknisk milstolpe när användarna når framgång genom din produkt.

LÄS MER

Upptäckande

Genom positiv förstärkning och skapande av incitament kommer användarna att spendera mer tid i din produkt. Våra moduler är vetenskapligt utformade för att ge dina användare möjligheten att utforska kärleken till din produkt. Kom igång på bara några veckor och följ alla framsteg i vårt CMS!

LÄS MER

Core Loop

Genom positiv förstärkning kommer era användare spendera mer tid i er produkt. Core Loop-paketet är en samling moduler som är vetenskapligt framtagna för att för användarna skall upptäcka kärleken för er produkt. Kom igång på bara ett par veckor, och följ framstegen i vårt CMS!

LÄS MER

Bemästring

kapa en mer lojal användarbas och få dom att återvända oftare. Kvarhållning kräver flera olika spelelement för att fungera effektivt.

Våra modulpaket fokuserar på att leverera gamification till dina användare för att skapa ökat engagemang genom värdeskapande.

LÄS MER

Använd beteendevetenskap för att öka resultat!

Forskningsavdelningen på Insert Coin har som målsättning att använda beteendevetenskapliga principer som grund i dess forskning inom området “Behavioral Informatics”, och således stöds den framgångsrika kommersialisering av gamification. Genom denna process kommer dess resultat till nytta för Insert Coins kunder och slutanvändare.

Produktvideo

Här kan du se oss som jobbar på Insert Coin berätta om vår produkt och hur den kan gynna dig.

Lär dig mer om gamification

Användandet av de grundläggande elementen för engagemang från spelvärlden i en icke-spelkontext.

Läs mer

A/B testning

Implementationen av GWEN kan testas genom A/B-testning. A- och B-gruppen kan antingen exponeras av olika gamifikationpaket, eller med en kontrollgrupp som helt saknar gamification.

A/B/C testning

Under en A/B/C-testning kan grupp A, B och C använda både olika moduler och gamification-uppsättningar.

Segmentering

Segmentering möjliggör skräddarsydd gamification utifrån olika användargrupper beroende på gruppens behov och önskemål, och skapar en mer personlig upplevelse för respektive segment. Användarens upplevelse och användarresa anpassas så utifrån vilket segment de tillhör.

Låt oss berätta mer!

Boka möte