Challenges

Created with Sketch.

CHALLENGES i Gamification:

Skapa engagerande tidsbestämda event där du själv kan bestämma vilka uppgifter användaren skall göra för att erhålla belöningarna. Skapa viljan att utföra vissa beteenden, sprint-event för användarna, och skräddarsydda triggers i GWEN. Ramverket för Challenges adderar ett nytt lager av konkurrens och tävlan och är ett perfekt sätt att skapa och förstärka motivationen hos dina användare.

En challenge är en uppmaning att engagera användaren i en svår, men ändå nåbar uppgift. Modulen använder sig av både inre och yttre motivation och syftar till att främja effektivitet. Den bör användas för att få användaren att skapa en ny användarresa i er produkt.

TECHNICAL DESCRIPTION:

En challenge består av upp till 3 delmål som skall genomföras ett bestämt antal gånger. Vilka delmål som skall visas i en challenge skapas och läggs till manuellt av dig som kund. Detta ger dig möjlighet att addera funktionalitet och beteenden som inte finns i ditt behaviour table. Varje challenge har ett bestämt start och slutdatum, som anger när det är möjligt för användaren att genomföra den. Varje challenge kommer även att ha en cooldown time, som anger hur länge användaren behöver vänta mellan gångerna som hen genomför en challenge.

Du kan även sätta upp ett tidsschema som anger när denna challenge skall upprepas. Du väljer också vilken typ av belöning och hur stor belöning som skall tilldelas den användare som genom- och slutför utmaningarna. Detta skapar en balanserad användarupplevelse, men med möjlighet att skräddarsy och anpassa den.
Belöningarna som utdelas vid genomförandet av en challenge kommer vara betydligt högre satt i relation till övriga beteenden i de övriga modulerna.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Challenges-modulen kommer att ha uppsatta mål som administreras av er i GWADMIN.

Varje challenge kommer att bestå av upp till 3 olika delmål.

Varje delmål är en anpassad uppsättning av beteenden som rapporteras till GWEN via ett motsvarande ID. Delmålet har ingen koppling till det Behaviour table ni valt.

Varje delmål skall utföras minst en gång.
Fler iterationer kan ställas in.

Ni bestämmer själva när varje challenge skall finnas tillgänglig genom en uppsättning av regler som definieras av er i admingränssnittet GWADMIN. Samtliga challenges har en bestämd start- och sluttid och en cooldown-period under vilken användaren måste vänta innan de kan utföra samma challenge igen.

Det finns också valbara inställningar som styr tillgänglighet, så progressionsbegränsning, start- och sluttider och grupptillhörighet.

Ni kan själva välja storleksordningen för den belöning som skall tilldelas användaren i respektive challenge, baserat på de variabler som satts i det behaviour table och modulpaket ni valt.

Letar du efter en annan modul?

Alla Moduler

Forsätt till nästa modul:

Leaderboards-modulen

Boka en demo

Boka demo