Vad är gamification?

Created with Sketch.

Vad är gamification?

Att använda sig av element från spelvärlden i en icke-spelmiljö.

Den kan tillämpas i stort sett i vilket sammanhang som helst där du vill driva användarens beteende, i allt från utbildning till nätshopping. Kraften av gamification är tätt sammankopplad med att sätta användarna i centrum för deras upplevelse och att få dom att aktivt delta i sin användarresa.

I grunden handlar gamification om att tillhandahålla ett “varför”. Insert Coin gör detta på samma sätt som spel så framgångsrikt gjort detta i tusentals år, genom vår gamification-plattform:
GWEN – Gamify the World Engine.

I syvende och sist handlar det alltid om att din användare eller publik en anledning till att göra de saker du vill att de skall göra. I många branscher, över hela världen, bryts det engagemang som krävs för att detta skall ske, och publiken riktar blicken mot dig för att du skall ge dem svaret.

Målet med gamification

Det finns otroligt många olika valmöjligheter i vår vardag idag, och alla slåss om vår uppmärksamhet. I denna ständiga konkurrens mellan företagen blir det svårare och svårare att engagera oss användare och fånga vår uppmärksamhet mot en ny webbplats eller tjänst. Företagen måste ständigt förnya sig för att behålla sin relevans, och för att motivera såväl sina användare som anställda. Huvudsyftet med ett gamification-initiativ är att förbättra användarupplevelsen genom att förfina användarens målbild och skapa tillgängliga och hanterbara mål och feedback.

Vår metod

Insert Coin matchar relevanta användarbeteenden med gamificationmekaniker för att öka engagemang.
Det har ingen betydelse om syftet är att uppmuntra anställda eller kunder. Den ökade motivationen och resultaten kommer att finnas om gamification används på rätt sätt.

Hur ser marknaden ut för gamification idag?

Gamification-industrin växer extremt snabbt. Inom nästan alla branscher ökar ständigt behovet av att skapa och driva engagemang, vilket driver denna trend. Digitaliseringen har kommit långt och detta blir därför ett naturligt nästa steg.

Var tror ni att marknaden för gamification kommer befinna sig om 10 år?

Vi är övertygade om att de flesta digitala appar och tjänster kommer att använda någon form av gamification i framtiden. Det kommer att anses som standard, rent obligatoriskt.

De som inte har anpassat sig efter detta kommer inte att ha behållit sina användare. Företag och organisationer som misslyckas i sitt engagemang och inte håller sig uppdaterade inom den nya engagemangsekonomin kommer inte att överleva.

Varför bör man använda gamification?

Användare vill engagera sig i ett varumärke eller en produkt. Vi måste uppmuntra dem till detta och låta dem skapa den relationen. Vi måste tillhandahålla bättre och mer omedelbar feedback, och hålla våra kunder och anställdas intresse och uppmärksamhet uppe.

Varför ska man använda sig av Insert Coin?

Insert Coin är den ledande experten inom gamification. Vi har några av de mest kända författarna och innovatörerna i vårt team. Erfarenhet och kunskap är nyckeln till framgång.

När Insert Coin använder begreppet Gamification är det med både stor passion och respekt. Stor passion i och med dess förmåga att skapa engagemang på sättet spel gör, och stor respekt inför det hantverk som krävs för att få det helt perfekt.

Måste det vara ett spel?

”Game”-aspekten av själva termen kan lätt få en att tänka att för att man skall kunna gamifiera något så måste det göras till “ett spel”. Dock är det för det mesta ett erkännande av spel som ett medium, som alltid omfamnat den användarfokuserade designen.

Som minns och ser till användaren i och av systemet, med sina egna viljor och önskemål, som därför behöver en anledning till att engagera sig.

Vad är gamification för företag?

…och vad affärsnyttan för företag som funderar på att använda gamification?

I dagsläget är valmöjligheterna större än någonsin och konkurrensen om användarnas engagemang är otroligt stor. Företag måste ständigt förnya sig för att behålla sin relevans i användarens ögon, och för att motivera såväl användare som anställda att stanna kvar. Målet med gamification är att förbättra användarupplevelsen för att förbättra viktiga nyckeltal och KPI:er såsom engagemang, lojalitet och lärande.

Vi matchar de relevanta beteenden med hjälp av gamification-mekaniker för att öka detta engagemang. Oavsett om det handlar om att du vill uppmuntra och motivera dina kunder eller medarbetare. Den ökade motivationsnivån som ett resultat kommer att komma om med hjälp av gamification om det görs på rätt sätt.

Vi kan berätta mer!

Boka möte