Packages

PACKAGES

De olika paketen är specifika samlingar av moduler med fokus på olika beteendemönster, för att driva och motivera önskade beteenden och händelser inom en målgrupp.

KONVERTERA

Genom positiv förstärkning och skapande av incitament kommer användarna att spendera mer tid i din produkt. Våra moduler är vetenskapligt utformade för att ge dina användare möjligheten att utforska kärleken till din produkt. Kom igång på bara några veckor och följ alla framsteg i vårt CMS!

BEVARA

Skapa en mer lojal användarbas och få dom att återvända oftare. Retention kräver flera olika spelelement för att fungera effektivt. Våra modulpaket fokuserar på att leverera gamification till dina användare för att skapa ökat engagemang genom värdeskapande.

ENGAGERA

Genom positiv förstärkning kommer era användare spendera mer tid i er produkt. Engage-paketet är en samling moduler som är vetenskapligt framtagna för att för användarna skall upptäcka kärleken för er produkt. Kom igång på bara ett par veckor, och följ alla framsteg i vårt CMS!

ANPASSA

Vi identifierar och definierar användarsegment och målgrupper i GWEN utifrån flera olika perspektiv, t.ex. geografiska, demografiska, psykologiska och/eller beteendemässiga perspektiv. Detta är utmärkt för att förebygga churn, och för att göra användarupplevelsen mer personlig.

LÄS MER OM

A/B TESTNING

Implementationen av GWEN kan testas genom A/B-testning. A- och B-gruppen kan antingen exponeras av olika gamifikationpaket, eller med en kontrollgrupp som helt saknar gamifiering.

LÄS MER
A/B/C TESTNING

A/B/C-testning. Under en A/B/C-testning kan grupp A, B och C använda både olika moduler och gamification-uppsättningar.

LÄS MER
SEGMENTERING

Segmentering möjliggör skräddarsydd gamification utifrån olika användargrupper beroende på gruppens behov och önskemål, och skapar en mer personlig upplevelse för respektive segment. Användarens upplevelse och användarresa anpassas så utifrån vilket segment de tillhör.

LÄS MER
MODULER

Flera olika beteenden hos dina användare länkas samman och belönas genom ett specifikt spelelement. 

LÄS MER

Boka en demo

BOKA DEMO