Packages

Created with Sketch.

Vi tävlar i ett ständigt pågående uppmärksamhets-race

Det är just därför fokuset på en personlig, gamifierad upplevelse är viktigare än någonsin. Gamification blir en moteld som tar en ny väg förbi alla negativa effekter av vårt moderna liv. Den öppnar nya dörrar för att kunna välkomna, engagera och intressera era användare på en helt ny nivå.Våra olika Packages är handplockade paketeringar av gamification-moduler med fokus på olika beteendemönster, för att kunna driva och motivera önskade beteenden och events hos respektive målgrupp.

ONBOARD


Onboarding är den omvårdande processen som får nya användare att bekanta sig med din produkt och/eller nya features i den. Onboarding-program bör innehålla steg-för-steg-tutorials, vägledning, support och beröm vid varje teknisk milstolpe när användarna når framgång på resan genom din produkt.

LÄS MER
     CONVERT


Skapa incitament till konvertering genom positiv förstärkning och få användarna att spendera mer tid i din produkt. Våra moduler är vetenskapligt utformade för att ge användaren möjlighet att hitta kärleken till just din produkt. Kom igång på bara några veckor och följ framstegen i vårt CSM!

LÄS MER
    ENGAGE


Genom positiv förstärkning kommer användarna spendera mer tid i din produkt. Vårt Engage Package är en samling moduler som är vetenskapligt utformad för att få användaren att upptäcka kärleken till din produkt. Kom igång på bara några veckor och följ framstegen i vårt CSM!

LÄS MER
      RETAIN


Skapa mer lojala användare och få dem att återvända till din produkt oftare. Retention kräver ett flertal gamification-element för att fungera effektivt. Detta package fokuserar på att leverera gamification till användarna för att öka engagemang genom värdeskapande.

LÄS MER

Alla Packages

Growth

Med Levels-modulen kommer användaren få poäng för sitt handlande vilket ger dem en högre level.

LEVELS
Milestone Path

Presentera en tydlig samling av milstolpar för dina användare att uppnå för att få ut ett större värde i din produkt.

ACHIEVEMENTS
Growth for Coins

Med levels-modulen samlar användarna pengar genom sitt användare, vilket ger dem högre level som i slutändan låser upp objekt i shop-modulen.

LEVELSSHOP
Milestone Path of Growth for Coins

Presentera en tydlig samling av milstolpar för dina användare att uppnå, som i gengäld ger dem högre level och låser upp objekt i shop-modulen.

ACHIEVEMENTSLEVELSSHOP
The Journey for Coins

Ta med dina användare på en resa full av uppdrag med ökande svårighetsgrad, som i slutändan låser upp objekt i shop-modulen.

MISSIONSSHOP
Growth Journey of Milestones for Coins

Med denna samling moduler tas dina användare med på en resa full av uppdrag, men ett antal milstolpar att passera i båda, som i sin tur ger dem högre level och i slutändan låser upp objekt i shop-modulen.

ACHIEVEMENTSMISSIONSLEVELSSHOP
The Journey

En resa av uppdrag för dina användare att följa, med tilltagande svårighetsgrad i uppdragen.

MISSIONS
Journey of Growth

Låt dina användare följa med på en resa av uppdrag som ger dem högre rank i levels.

MISSIONSLEVELS
Milestone Path of Growth

Presentera en tydlig samling av milstolpar för dina användare att uppnå, som i gengäld ger dem högre level.

ACHIEVEMENTSLEVELS
Milestone Path for Coins

Ge dina användare tydliga milstolpar att nå för att kunna låsa upp värdefulla objekt i shop-modulen.

ACIEVEMENTSSHOP
Journey of Growth for Coins

Med denna samling moduler tas dina användare med på en resa full av uppdrag, som i sin tur ger dem högre level och i slutändan låser upp objekt i shop-modulen.

MISSIONSLEVELSSHOP
Growth Journey of Milestones

Med denna samling moduler kommer dina användare tas med på en resa av uppdrag och en samling av milstolpar att nå, som båda i sin tur ger dem en högre level.

ACHIEVEMENTSLEVELSMISSIONS

LÄS MER OM

A/B TESTNING

Implementationen av GWEN kan testas genom A/B-testning. A- och B-gruppen kan antingen exponeras av olika gamifikationpaket, eller med en kontrollgrupp som helt saknar gamifiering.

LÄS MER
A/B/C TESTNING

Under en A/B/C-testning kan grupp A, B och C använda både olika moduler och gamification-uppsättningar.

LÄS MER
SEGMENTERING

Segmentering möjliggör skräddarsydd gamification utifrån olika användargrupper beroende på gruppens behov och önskemål, och skapar en mer personlig upplevelse för respektive segment. Användarens upplevelse och användarresa anpassas så utifrån vilket segment de tillhör.

LÄS MER
MODULER

Ett flertal olika användarbeteenden och event som länkats samman och belönas genom specifika spelelement. 

LÄS MER

Boka en demo

Boka demo