Skip to content
DET ÄR INTE BARA SPEL OCH DOBBEL

Det är vetenskap

Vetenskap, forskning och bevis är av största vikt för våra utvecklingsprocesser och effektiviteten hos våra gamification-tjänster.

Science
soldering-electronic-circuit-board-52QJNSA-min
KUNSKAP FÖR ETT SYFTE

Ordentligt utformad gamification

Aktuell forskning bekräftar att gamification har en lovande framtid, men forskningen har också visat att de flesta gamification-lösningar kommer att misslyckas på grund av dålig förståelse för gamification-design och hur gamification bör implementeras.

Hållbar spelifiering

På Insert Coin strävar vi efter att skapa mer hållbara gamification-lösningar som ökar engagemanget först och främst genom att förbättra användarupplevelsen. 
 
Målet är alltid att få användarna att älska din produkt, inte att få dem att fokusera helt och hållet på att få poäng och nivåer. Det är skillnaden mellan att ge användarna inflytande och att utnyttja dem.

Våra publikationer

Vår insamlade forskning om hur gamification är effektiv och hur det fungerar
och kan fungera inom olika områden och branscher.

Whitepapers

One Pagers

Frequently Asked Questions

Vad är spelifiering?

Är det som ett spel?

white-shuttle-spaceship-takes-on-39603-min
VARFÖR VETENSKAP?

Det är viktigt för oss

Kärnan i gamification är direkt kopplad till vårt eget mänskliga beteende, vår psykologi och våra behov. Därför är det viktigt att studera och vara välinformerad om denna koppling och vetenskapen kring den när man utvecklar gamification-tjänster.

Här är några av de sätt på vilket vi gör detta:

Experter

 Vi anlitar forskare och experter för att berika vår kunskap och utveckla våra produktegenskaper.

FOU

Vi baserar alltid ny utveckling på vetenskap och bevis så att vi kan skapa de mest effektiva lösningarna.

Analys

Vi tittar noga på vårt eget arbete, gör intervjuer, undersökningar och studier för att ta reda på om vi är på rätt väg.

Forskning

Vi producerar och samarbetar i vetenskapliga artiklar som kommer att gynna forskarsamhället och den akademiska världen.

NÅGOT FÖR ALLA

Upptäck hur vi gynnar din digitala produkt

Oavsett, roll, industri eller typ av produkt så har vi lösningar för dig!

UTFORSKA VÅRA LÖSNINGAR
ADAM PALMQVIST

Expert inom området

Adam Palmquist är industridoktorand i tillämpad IT vid Göteborgs universitet och arbetar som Chief Scientific Officer (CSO) på Insert Coin.

Med en bakgrund inom lärande och (analog) speldesign är Adam författare till flera böcker som behandlar skärningspunkten mellan design, teknik och lärande. Han har skrivit "Det spelifierade klassrummet" den första omfattande boken om gamification och lärande på svenska. Sedan dess har han skrivit ytterligare två böcker som behandlar spelbaserat lärande, "Motiverande Undervisning", som förklarar hur man kan använda spelifierad design i ett analogt klassrum, och "The Automation Game Master", som introducerar ett nytt forskningsbaserat ramverk och en ny praktik för spelifierad förändringsledning i den digitala eran.

Adam har arbetat som gamification-expert och rådgivare för flera internationella företag inom produktionsindustrin. Hans doktorandprojekt är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Insert Coin, angående Gamify the World Engine (GWEN), ett unikt systemagnostiskt spelifierings API som är byggt för att demokratisera gamification. 

Adam_webpic-min