Skip to content
UNDERBITRÄDEN

Våra underbiträden

Senast uppdaterad: 5 februari 2021

 

För att stödja leveransen av våra tjänster kan Insert Coin AB anlita och använda databehandlare med tillgång till vissa kunders personuppgifter (var och en, en "underleverantör"). På denna sida finns viktig information om varje underbiträdes identitet, plats och roll. Termer som används på denna sida men som inte är definierade har den innebörd som anges i Användarvillkoren eller i det ersatta skriftliga avtalet mellan Kunden och Insert Coin ("Avtalet").


Tredje part
Insert Coin använder för närvarande tredje parts underbiträden för att tillhandahålla infrastruktur och andra tjänster och för att hjälpa oss att tillhandahålla kundsupport och e-postmeddelanden. Innan Insert Coin anlitar en tredjepartsunderbiträde gör Insert Coin en noggrann utvärdering av deras rutiner för sekretess, säkerhet och konfidentialitet och ingår ett avtal som genomför deras tillämpliga skyldigheter.


Förteckning över underleverantörer
Insert Coin kan använda följande underbiträden för att hysa kunduppgifter, tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att leverera våra tjänster eller utföra andra funktioner i tjänsten:

Enhetsnamn: Google, Inc.
Underbehandlingsaktiviteter: Leverantör av molntjänster
Land: USA

Customer stories