Skip to content
EN FRAMGÅNGSSAGA FRÅN

Chalmers

Chalmers använder vår platform för att bli ett av världens första universitet med spelifierng!

UTFALLET

Studenter med toppbetyg

Med pålitlig spelifiering från vår plattform får Chalmers ett lager av intuitiv speldesign ovanpå de befintliga funktionerna i deras LMS, Canvas, som de behöver för att nå sina mål för automatiserad onboarding.

+ %

Andel slutförda kurser

+ %

Elever som gått ut med de högsta betygen

Vår plattforms viktigaste fördelar

Noggrann och holistisk mätning av elevernas prestationsdata för att underlätta för Chalmers att komma in i kurser eller program.

Pålitlig integration med Chalmers' system för lärandestyrning (LMS) för att möjliggöra spelifiering i realtid och utbyggnad av läromedel i stor skala.

Robust analys för att möjliggöra granulär optimering av hela användarresan genom hela studentens upplevelse hos Chalmers.

customer-implementation-landscape
UTMANINGEN

Lärandeprocessen

I tidigare projekt med Insert Coin har Chalmers lärt sig att spelifiering och seriösa spel fungerar för att underlätta inlärning och skapa en samsyn om vad som krävs av studenterna. Universitetet behövde också ett sätt att snabbt justera kursinnehållet och skapa ett mer intuitivt LMS. Detta skulle vara orealistiskt för universitetet att utveckla på egen hand. Chalmers behövde ett sätt att automatisera sina studenters onboarding i kurser och genom det cementera de krav som krävs i varje kurs, för att nå de högre betygen.

People flying around, doing things 13
Stylized-device-2.0_23
VÅR LÖSNING

Åtgärdsbara prestandadata

Genom att utnyttja uppdragsmodulen från vår plattform, tillsammans med andra spelmekaniker för att automatisera skapandet av ett stort antal välkomnande riktlinjer och belöningsmekanismer, hade Chalmers utvecklat en rigorös onboarding för studenterna i sitt LMS. Implementeringen omfattade också tillgång till GWadmin, plattformens administrationsverktyg, vilket resulterade i ett nytt flöde av användbar data om studenternas prestationer. Utifrån dessa uppgifter kunde forskargruppen som deltog i detta projekt genom GARFIELD-projektet analysera elevernas framsteg och prestationer.

Inget av detta skulle vara möjligt utan spelifiering i realtid och spårning av händelser och beteenden. Vår plattform har hjälpt eleverna att nå högre betyg och tredubblat antalet högsta eller näst högsta betyg som delats ut. Andelen av de elever som slutfört utbildningen ökade med ca 10 %, samtidigt som deras prestationer kontinuerligt spåras och blir till användbara data, vilket även frigör tid för att utveckla andra faser eller aspekter av utbildningen.

ÄNNU EN NÖJD KUND

Ord från vår kund

"En stor anledning till det höga antalet goda betyg och den ökade andelen deltagare är den modulbaserade och spelbaserade miljön som utformades för kursen"

åsa

Åsa Fasth Berglund
Professor | Chalmers

chalmers-1
Book a demo

Boka ett möte idag

för att påbörja din produkts spelifierings-resa till nästa nivå av användarupplevelse!

Boka möte