Skip to content
EN FRAMGÅNGSSAGA FRÅN

SKF

Implementerandet av ett gediget program för introduktion av nya medarbetare för att hjälpa dem att nå sin fulla potential

SKF-1
UTMANINGEN

Den moderna arbetsplatsen

Mer än 25 procent av befolkningen genomgår någon form av karriärväxling varje år, men tyvärr misslyckas många. Hälften av timanställda lämnar sina nya jobb inom de första fyra månaderna, och hälften av alla seniora externa rekryteringar misslyckas inom 18 månader.

Visionen för SKF:s spelifierings-projekt är att den digitala generationen har ändrat sin uppfattning om hur anställda behöver engageras och utmanas på sin arbetsplats. SKF:s syfte är att stödja hur man kan hantera dem effektivt eftersom de för med sig unika arbetsförmågor och attityder. SKF investerar i hur man kan förstå och utnyttja de olika sätt på vilka de i den digitala generationen tänker och beter sig genom att tillämpa en innovativ metod för att använda spelifiering så att man framgångsrikt kan engagera och utbilda nya medarbetare.

Nyanställda gör ofta felsteg och kan tycka att det är en utmaning att förstå och tolka de positiva eller negativa reaktioner de får från kollegor. SKF menar att de ofta kommer att behöva feedback och vägledning. För SKF var rekrytering och introduktion av nya medarbetare en svår och komplex process. Under en kort period måste den nya personen lära sig många nya saker, inklusive allt från organisation och företagskultur till rutiner och arbetsmetoder - vilket ofta är en komplex och resurskrävande process.

People flying around, doing things 13
mobile 1

mobile 2

VÅR LÖSNING

Onboarding gjort på rätt sätt

Ett viktigt sätt för ledare att hantera personalutmaningar är att implementera ett gediget program för introduktion av nya medarbetare, en möjlighet att få avkastning på investeringar från anställningsprocesser och se till att nya medarbetare når sin fulla potential.

Därför är utformning och hantering av effektiv introduktion en viktig funktion för personalförvaltning. Ett effektivt sätt att förbättra onboardingprocessen och samtidigt göra resultatet mer effektivt är att använda spelifiering. Genom att tillämpa element från spelindustrin blir det alltså mycket lättare att aktivera och belöna rätt beteende för användaren, jämfört med analoga utdelningar och utbildning.

Book a demo

Boka ett möte idag

för att påbörja din produkts spelifierings-resa till nästa nivå av användarupplevelse!

Boka möte